Voornaam
populariteitslijsten
english

Geavanceerd zoeken

De zoekfunctie 'geavanceerd' maakt gebruik van reguliere expressies. Daarmee kunnen door middel van een opdrachtcode namen worden geselecteerd die aan gewenste eisen voldoen.

De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig.

Het resultaat zijn alle namen die ten minste aan de eis voldoen. Alle uitbreidingen zijn toegestaan. De zoekfunctie wordt gelijk aan de opdracht 'bevat' wanneer geen extra opdrachten worden meegegeven.

opdrachtcode beschrijving

voorbeeld

resultaat

bevat:

Hannes

Hannes, Iohannes, Gebreyohannes,...

begin van de naam: ^

^Johanne

Johannes, Johanneske, Johannesdochter,...

einde van de naam: $

nella$

Leonella, Petronella, Sonella,...

een vrije letter of spatie .

^.ohannes$

Iohannes, Johannes, Yohannes, ...

voorgaande letter optioneel ?

^Johann?es$

Johannes, Johanes

voorgaande letter 1 or meer: +

^Jo+hannes$

Johannes, Joohannes

voorgaande letter 0 of meer: *

^Joh*annes$

Joannes, Johannes, Johhannes

enkele letter uit groep [letters]

^[IJY]ohannes$

Iohannes, Johannes, Yohannes

reekskeuze (reeks1|reeks2)

^Petro(nella|nius)$

Petronella, Petronius

niet [^letters]

^Johannes[^-]

alle Johannes vormen zonder koppelteken

De opdrachten kunnen gecombineerd worden (zoals hierboven al voor begin en einde naam is gebruikt). Bijvoorbeeld:

zoekopdracht

resultaat

^Ger*h?[ia]r?[td]$

23 vormen van Gerard en Gerrit

^(W|Gu)il(l|h)(au|e)l?m+e?

551 vormen van Willem, Wilhelm of Guillaume