Voornaam
populariteitslijsten
english
Veelgestelde vragen
vraagWaarom wordt een dubbele naam als 'Klaas Jan' niet gevonden?
antwoordAlleen enkelvoudige namen (namen zonder spatie) in de voornamenbank worden getoond. 'Klaas' en 'Jan', en aantal voorkomens als eerste naam en als volgnaam, zijn te vinden maar naamcombinaties met een spatie niet.
vraagIn mijn geboortejaar zie ik bij mijn naam het aantal nul. Hoe kan dat?
antwoordBij lage aantallen wordt, ter bescherming van de privacy, de beschikbare informatie niet allemaal getoond in de populariteitsgrafiek. Er wordt dan gemiddeld en afgerond over een aantal jaren.
vraagIn mijn geboorteplaats zie ik bij mijn naam geen kleuring. Hoe kan dat?
antwoordBij lage aantallen wordt, ter bescherming van de privacy, de aanwezigheid niet voor alle geboorteplaatsen getoond, noch in kleur noch in aantal. De grens wordt bepaald door het aantal inwoners in een gemeente, en dat aantal wordt bij de verspreidingskaart vermeld.
vraagWaarom wordt in mijn woonplaats mijn naam niet getoond?
antwoordDe verspreiding van de namen is gebaseerd op de geboorteplaats.
vraagMijn naam is heel zeldzaam. Waarom wordt het precieze aantal niet genoemd?
antwoordWanneer het aantal naamdragers kleiner is dan 5, wordt het precieze aantal niet genoemd ter bescherming van de privacy (een internationaal gehanteerde drempel).
vraagWaarom is de som van het aantal naamdragers in de populariteitsgrafiek niet gelijk aan het erboven genoemde aantal?
antwoord Bovenaan staat het totaal aantal naamdragers dat in 2017 in Nederland woonde - ongeacht het geboorteland - , in de populariteitsgrafieken staat het aantal kinderen dat per jaar in Nederland is geboren, ongeacht of ze in 2017 in leven waren. Alle getelde personen hebben de Nederlandse nationaliteit.
vraagMijn officiƫle naam is anders dan mijn roepnaam. Welke naam vind ik in de Nederlandse Voornamenbank?
antwoordDe Nederlandse Voornamenbank bevat de officiƫle namen.
vraagWat zijn de meest voorkomende voornamen in Nederland?
antwoord

Hieronder staat de top-10 van de meest voorkomende eerste voornamen in Nederland (2017). De topnamen beschrijven de traditionele naamgeving en worden gedomineerd door de oudere bevolking (>55 jaar). De moderne naamgeving is veel breder dan vroeger. Er zijn nu veel minder naamdragers per naam. Daarom dringen de moderne namen nog niet in deze top-10 lijsten door.

Vrouw:

Maria
Johanna
Anna
Cornelia
Elisabeth
Wilhelmina
Catharina
Hendrika
Adriana
Petronella

Man:

Johannes
Jan
Cornelis
Hendrik
Willem
Petrus
Pieter
Gerrit
Wilhelmus
Peter
Robert

Klik hier voor een bestand met 1.296 mannelijke en 1.599 vrouwelijke eerste voornamen die (in 2017) ieder meer dan 500 naamdragers hebben (met de Nederlandse nationaliteit en wonend in Nederland). Meld bij presentatie elders dat de gegevens afkomstig zijn uit de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut KNAW (met link www.meertens.knaw.nl/nvb).