Voornaam
populariteitslijsten
english
Diàna
Verklaring
Diana is de Latijnse (Ouditalische) naam van de godin van de jacht (vergelijk Grieks Artemis), dochter van Jupiter en Latona. De naam wordt onder meer in verband gebracht met Latijns deus 'god', of dies 'dag'; Walde-Hofman, 'Lateinisches etymologisches Wörterbuch', geeft de volgende verklaring: 'Die zur Mondgottin *Divia ('die Erleuchterin') gehörige'. In de Renaissance kwam de naam in Italië als voornaam in gebruik en vandaar ging hij over naar Frankrijk: Diane de Poitiers (1499-1566), Diane de France (1538-1619), dochter van Hendrik II. In Nederland komt de naam ook voor als verkorting van Adriana. Reeds in de 17e eeuw in Nederland aangetroffen, ook de vormen Dianiera, Dianira.