Voornaam
populariteitslijsten
english
Hièronymus
Verklaring
De bekendste variant is Jeroen. Van Gri. hierónumos '(met een) heilige naam'. Heiligennaam: St.-Hieronymus is een van de grootste en geleerdste kerkvaders geweest, hij werd omstreeks 342 in Dalmatië geboren. Na zich in Rome een tijd beziggehouden te hebben met onder meer de herziening van de Latijnse bijbelvertaling (de Vulgaat), leidde hij bij Bethlehem een klooster. Gestorven 420; kerkelijke feestdag: 30 september. In de Middeleeuwen werd hij populair als heilige. Sint Jeroen van Noordwijk was een martelaar onder de Noormannen. Hij zou in 857 vermoord zijn. Mogelijk is naar hem ook de plaatsnaam Sint-Jeroenspolder (Zeeland) genoemd. In Nederland wordt al in een oorkonde uit 1213 van graaf Willem I een Jeronimus de Falkenburg genoemd. De naam kwam echter pas in de 15e eeuw in Zuid-Nederland en in de 16e eeuw in Noord-Nederland in algemeen gebruik. Jeroen Bosch, geboren 1453, droeg een in die tijd hier nog ongebruikelijke doopnaam, mogelijk onder invloed van de Hieronymianen, zoals in Den Bosch de 'Broeders des gemenen levens' heetten. Een ander oud voorbeeld van het voorkomen van de naam is Jeronimus dictus Gerom, Moergestel 1449. In het Rheinland: Hieronymus, monnik, 1063 (Littger). In Engeland kwam de naam vrij vroeg voor en ook tegenwoordig is hij daar en in de VS in gebruik: Jerome K. Jerome, schrijver van 'Three Men in a Boat'; in de VS Jerome Kern, componist van 'Show Boat'.