Voornaam
populariteitslijsten
english
Nathán
Verklaring
Hebreeuws 'Hij (God) heeft gegeven, geschenk'. Het kan echter ook een verkorting zijn van Jonathan of Nathanaël. Een vrij veel voorkomende naam in het Oude Testament, onder meer als de naam van een profeet tijdens koning David (2 Samuel 12, 1 v.). Vroeger in Nederland voornamelijk joodse voornaam; ook in Zeeland bij niet-joden.