Voornaam
populariteitslijsten
english
Yànnick
ook Yannick en Yanníck
Verklaring
Vleivorm van de Bretonse naam Yann (van Johannes; vergelijk Jan). In Zwitserland komt Yanick en Yannick als vrouwelijke naam voor. De naam kan ook, wat het eerste deel (Yann) betreft, ontleend zijn aan 'Pécheur d'Islande' (1886), een roman van Pierre Loti (1850-1923): Yann Gaos. Het tweede element is dan aan deze naam toegevoegd.