Voornaam
populariteitslijsten
english
-hard-
populariteit
verspreiding
-hard-
Germaanse naamstam met de betekenis `hard, stevig, sterk, dapper, moedig'. Vanaf de 3e eeuw in persoonsnamen aan te tonen. Vgl. Got. herdus `streng, hard'; Oudhoogduits hart, harti, herti `hard, stevig, sterk'; Oudnederfrankisch hard, Middelnederlands hard, hart; Oudsaksisch hard `dapper, koen'; Oudfries herd, (bijw. herde) `stevig, zeer'; Angelsaksisch heard `hard, dapper'; Oudnoors hardhr `hard, sterk, moedig, vlug, lastig'. Aan het Germ. ontleend zijn Fra. hardi, It. ardito `dapper', uit het Fra., weer Eng. hardy `stoutmoedig, onbeschaamd'. Uit voor-Germ. *kartús, vgl. Oudindisch krátu `geestelijke kracht', Gri. kratos, kartos `sterkte', vgl. Gri. namen op -krates.
Naar het overzicht van de naamstammen