Voornaam
populariteitslijsten
english
-ward-
populariteit
verspreiding
-ward-
Germaanse naamstam met de betekenis `hoeder wachter, bewaarder'. Het komt veel als tweede element voor en werd vaak -ard, waardoor het niet altijd te scheiden is van -(h)ard. Als naamelement vooral West-Germ. Uit Germ. *warda-; Got. wards `wachter'; Oudhoogduits, Middelhoogduits en Nieuwhoogduits wart; Middelnederlands waerden `waken over, behoeden', waerder `bewaker, wachter' (vgl. Ndl. deurwaarder); Oudsaksisch ward `wachter', wardôn `behoeden'; Oudfries wardia `wachten op, zorgen voor'; Angelsaksisch weard, weardian; Oudnoors vardha `bewaken'. Ontleend aan het Germ.: Fra. garder, It. guardare, Spa. guardar, in het Eng. weer uit het Fra. guard, vgl. Ndl. garderobe, dat overeenkomt met Middelnederlands waerderobe. Verwant buiten het Germ.: Oudindisch -vardhanam (in plaatsnamen) `beschermde plaats', Oudperzisch vardanam `stad nederzetting'.
Naar het overzicht van de naamstammen