Voornaam
populariteitslijsten
english
Élijah
Verklaring
Zie Elia

Vorm zoals die bij de Puriteinen in gebruik is.