Voornaam
populariteitslijsten
english
Absalom
Verklaring
Hebreeuws 'vader des vredes'. Naam van de zoon van David (zie de Bijbel, in 2 Samuel, 13, 1 en volgende). Naam van een bekende aartsbisschop van Lund in de 12e eeuw. De naam kwam vrij vroeg op, mogelijk onder invloed van min of meer gelijk klinkende Germaanse namen, maar werd hier nooit populair: Westfalen 1090 (Socin), West-Vlaanderen 12e eeuw (Leys), Berg (Gelderland) 1142.