Voornaam
populariteitslijsten
english
Afra
Verklaring
Lat. 'de Afrikaanse, de Punische'. Hij wordt ook wel als Bijbelse naam verklaard, naar Micha 1,10: 'Wentel u binnen Afra in het stof', waar Afra niet herkend is als een woord met de betekenis 'stof'. Anderen identificeren de naam met de plaatsnaam Ofra 'hinde', onder meer vermeld in Jozua 16,24. Afra is in Noord-Holland vaak 'verlatijnst' uit Aafje; de naam is daar vrij frequent. Heiligennaam: Afra was martelares in Augsburg onder de vervolgingen van Diocletianus. Zij wordt vooral in Zuid-Duitsland vereerd; kerkelijke feestdag 7 augustus.