Voornaam
populariteitslijsten
english
Anselm
Verklaring
Oorspr. een Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'door de goden beschermde'. Uit ans- 'god' (zie ans-) en -helm 'helm, bescherming' (zie -helm-). Oorspr. is het vooral een Lombardische naam. De heilige Anselmus werd omstreeks 1033 geboren in Aosta. In 1093 werd hij aartsbisschop van Canterbury; gestorven 1109; kerkelijke feestdag: 21 april. Onder invloed van de heilige Anselmus kreeg de naam ook enige verbreiding in Engeland. Oudere vormen in het zuiden van het Nederlands taalgebied: Anseel, Anssem, Eins, Einsken, Eynsken (de laatste drie in Den Bosch 14e/15e eeuw); Eynn, Bommelerwaard omstreeks 1800.