Voornaam
populariteitslijsten
english
Archimedes
Verklaring
Griekse naam. De betekenis is ongeveer 'door beramen heersend', van Griekse archo 'ik begin, heers' en mèdomai 'ik beraam, bedenk'. Archimedes van Syracuse was een bekend wis- en natuurkundige uit de Oudheid (287-212). Hij berekende de verhouding van de omtrek van een cirkel tot zijn middellijn (het getal 'pi') en formuleerde de 'wet van Archimedes', waardoor het mogelijk werd het soortelijk gewicht van stoffen te bepalen.