Voornaam
populariteitslijsten
english
Bèatrix
Verklaring
Lat. 'gelukbrengster'. Oorspr. was het waarschijnlijk een toevoeging aan de naam Maria. Beatrix is de naam van een heilige. In oudere bronnen wordt ze Viatrix, 'de reizigster' genoemd. Zij was martelares met haar broers Faustinus en Simplicius tijdens Diocletianus, omstreeks 304; kerkelijke feestdag: 29 juli. In Nederland komt de naam al vrij vroeg in de Middeleeuwen voor: Socin: Beatrix monialis, omstreeks 1000; Keulen 1135 (Littger); Vlaanderen: Beatrix van Oudenburg, 1161 (Vlaamse Stam I, 235); Beatrix vrouw van Suetherus de Ringelenberg, 1223 (Gysseling, Overz. 9); Ver (=vrouwe) Trise, Dordrecht 1284 (SRD). Hernieuwde populariteit kreeg hij na de geboorte van koningin Beatrix. In de literatuur onder meer: Dante en zijn jeugdvriendin Beatrice Portinari; 'Beatrijs', de beroemde Middelnederlandse Marialegende, waarnaar Boutens 'Beatrijs'.