Voornaam
populariteitslijsten
english
Baat
Verklaring
Vr. vorm van Bade. De vormen Baat, Baatje en dergelijke die nog in in het westen van Noord-Brabant voorkomen, moeten zeker niet tot Bade gerekend worden; volgens oude bewijsplaatsen zijn het vleivormen van Beatrix (Bate = Beatrijs, Halle 1381; Batha = Beatrix, Nuenen 1460; Beatrix dicta Bate, Nistelrode Noord-Brabant 1466; Bate (= respectievelijk Beatrix of Elisabeth van Meerten, Amersfoort, vóór 1571 (Ned. L. 1962. 285).