Voornaam
populariteitslijsten
english
Benedictus
Verklaring
Lat. 'de gezegende'. De naam kan ontleend zijn aan verschillende Latijnse Bijbelteksten, bijvoorbeeld: 'Benedictus qui venit in nomine Domini', 'gezegend is hij die komt in de naam des Heren' (Matteüs, 21,9). De bekendste heilige van deze naam is Benedictus van Nursia, geboren in Umbrië in Italië 480 à 490. Hij is de stichter van de benedictijner orde. Gestorven omstreeks 550; kerkelijke feestdag: 21 maart, 11 juli, 4 december (in het Oudfries Benedictusdei, 21 maart). Met de verering verbreidde de naam zich al vroeg naar het Westen: Benedictus, Saarland 712, Elzas 851 (Socin); Keulen 787, Benedicta 1047 (Littger); Benedicta, Westvlaamse bron uit de 7e-10e eeuw (Mansion); een van de 7 christelijke namen in de 9e eeuw in West-Vlaanderen (Leys). In Friesland Benedir (vergelijk Bendiks) 1650 (Ned. L. 1964, 388). In oudere Noord-Brabant bronnen komt een vleivorm Bits voor: Benedictus dictus Bits Snabben, Vught 1456; Benedictus dictus Bittus, Oostelbeers 1457; Benedictus dictus Bits van den Eyckenhoevel, Uden 1456; Benedictus, geh. Bits, zoon van Benedictus, geh. Bits van Brede, Heesch bij Oss 1460.