Voornaam
populariteitslijsten
english
Benjamin
Verklaring
Hebreeuws 'zoon van het zuiden, van de rechterzijde, het geluk'. Jongste zoon van Jakob. Hij werd bij zijn geboorte door zijn moeder Rachel, die stervende was, Benoni 'zoon van mijn smart' genoemd (Genesis 35,18). Een heilige Benjamin was martelaar in Perzië in het begin van de 5e eeuw; kerkelijke feestdag: 30 maart. De naam kwam hier in gebruik in de tweede helft van de 17e eeuw. Een voorbeeld in Amsterdam 1667; op Wieringen bijvoorbeeld in de 18e eeuw (J.C. Daan, blz. 222).