Voornaam
populariteitslijsten
english
Blasius
Verklaring
Gewoonlijk beschouwd als een vorm van Grieks basileios 'de koninklijke' (vergelijk Basilius). Minder waarschijnlijk is de oorsprong Gri. blaisos, Lat. blaesus 'struikelend, lispelend, stamelend'. Volkomen zekerheid bestaat niet, hoewel Blaesus reeds als Romeinse bijnaam voorkwam. De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Klein-Azië. Volgens een legendarische passio was hij martelaar, omstreeks 316; kerkelijke feestdag: 3 februari. In Nederland was de naam in de Middeleeuwen al vrij populair; vergelijk de plaatsnamen Bleiswijk en Bleskensgraaf. Op grond van zijn naam werd St.-Blasius onder meer voor blazen, zweren en huidontstekingen aangeroepen.