Voornaam
populariteitslijsten
english
Christiaan
Verklaring
Het woord christen (Gri. christianos, Lat. christianus), waarvan deze naam is afgeleid, werd blijkens de Bijbel, Handelingen 11,26 het eerst in Antiochië gebruikt: '... dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.' Christen is een afleiding van Christus, Gri. christos 'gezalfde'. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje werd de naam Jezus hier nooit als doopnaam gebruikt, wel echter deze afleiding van Christus. Al vroeg in de Middeleeuwen komt hij in tal van verschillende vormen vaak voor: in het Middelhoogduits 737 (Socin); Rheinland 959 (Littger); Vlaanderen 11e eeuw (Leys); Utrecht 1196. Zie ook Christina en Christian.