Voornaam
populariteitslijsten
english
Clémens
ook Clemens en Clèmens
Verklaring
Van Lat. clemens 'zachtmoedig, toegevend, genadig' en het afgeleide zelfstandig naamwoord clementia. Naam van een aantal pausen van wie de eerste heilig verklaard is. Hij heeft geregeerd van omstreeks 88 tot omstreeks 97. Hij wordt wel eens vereenzelvigd met Clemens de medewerker van Paulus, genoemd in de brief aan de Filippenzen 4,3; kerkelijke feestdag: 23 november. De naam kwam al vroeg in de Middeleeuwen in gebruik: Socin vermeldt een monnik Clemens anno 830; Littger: Rheinland na 814 (een Ier); oudst gevonden voorbeeld in Holland: 1267 (Van der Schaar).