Voornaam
populariteitslijsten
english
Dàvid
Verklaring
Hebreeuwse naam, vermoedelijk met de betekenis 'lieveling, vriend'. Naam van de opvolger van Saul als koning van Israël. Als herdersjongen overwinnaar van de reus Goliath, als koning de eigenlijke grondvester van het rijk. Hij maakte Jeruzalem tot hoofdstad. Hij is een belangrijk psalmdichter. De heilige David, patroon van Wales, was Davis (Dewi) van Menevia, geboren 480 à 500. Hij was apostel van Zuid-Wales, Cornwall en Bretagne; kerkelijke feestdag: 1 maart, deze dag heet in Wales St. David's. Ook enige koningen van Schotland droegen de naam. De naam kwam vroeg in gebruik: Elzas 744 (Socin); Rheinland 1068 (Littger, 186, ziet mogelijkheid van 'Angleichung' aan een Germaanse naam als Deot-had); West-Vlaanderen 7e-9e eeuw (Leys); Holland 12e eeuw.