Voornaam
populariteitslijsten
english
Dapifer
Verklaring
Lat. 'drager van de spijzen', van daps 'gerecht, spijs, offermaal' en ferre 'dragen'. In middeleeuwse geschriften in het Latijn was de dapifer hoffunctionaris. Reeds bij Socin zijn aanwijzingen te vinden dat deze beroepsnaam verschuift naar voornaam: Heinricus miles dictus Dapifer de Rinfelden, 1259 (blz. 684). In Nederlands als voornaam in het geslacht Barmen 't Loo.