Voornaam
populariteitslijsten
english
Dirk
ook dirk
Verklaring
Zie Diederik

Bij ons is de naam Dirk sinds de Middeleeuwen een zeer populaire naam, mede door de graven van Holland. Dirk komt ook veel in Vlaanderen voor. Vr. vormen kwamen aanvankelijk eerst bij de adel voor, zonder vlei-uitgang (althans in de officiële geschriften): Joncfrou Dirc van Damasch, Rotterdam 1426 (SR). Zie voor het gebruik van jongensnamen voor vrouwen: Van der Schaar 1953, 32 v. Door de Hollanders kwam de naam ook op Amager (in Denemarken), waar hij nog in de vormen Dirk of Dirch in gebruik is.