Voornaam
populariteitslijsten
english
Durante
Verklaring
Over het algemeen beschouwd als een naam van Italiaanse herkomst, van het Latijnse werkwoord durare 'verdragen, volharden, voortduren'. Förstemann (bij Dur) ziet Durand als een oorspronkelijk Germaanse naam, van een wortel dur- (volksnaam Hermunduri), waarbij we niet aan Latijns durare moeten denken (pas in het Middelhoogduits ontleend); Littger (blz. 179) rangschikt Durandus onder de groep Germaanse participium-namen (als Wielant en Wigant) bij Oudnoors pra- 'wagen' (vermeld door Kaufmann, Ergänzungsband, blz. 360). Hoe dan ook, Durante was in verkorte vorm de (voor)naam van de bekende dichter Dante Alighieri (zie Dante). In de middeleeuwen was het in Italië en Frankrijk een vrij gebruikelijke naam, mogelijk dus van andere oorsprong dan de Germaanse.