Voornaam
populariteitslijsten
english
Engbert
Verklaring
Het eerste deel van deze Germaanse naam is van Ingwio, de god van de Germaanse stam der Inguaeonen; het tweede betekent 'glanzend, stralend, schitterend' (zie ing- en -brecht-). Vroeger vaak verward met andere namen: Engbart = Eimbert, Eymbert, Engelbert, Iman, Ieuwen (Den Bosch, 13e/14e eeuw, Bommelerwaard omstreeks 1600).