Voornaam
populariteitslijsten
english
Fier
ook Fiƫr
Verklaring
Vleivorm van Olivier: Fierken = Olivier, Den Bosch en omgeving 14e/15e eeuw; Fierin = Olivier (F. Debrabandere, Meded. Naamkunde 1957, 9). Vroeger kwam deze naam vrij veel voor als verkorting van Fierabras, een naam uit de Middeleeuwse ridderromans.