Voornaam
populariteitslijsten
english
Gijsbert
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid verkort is uit gijzel, Middelnederlands ghîsel (verwant met het woord gijzelaar). De betekenis is 'kind van voorname ouders, van edele afkomst'. Het kan ook verwant zijn met Longobardisch gisil 'pijl', Keltisch *gaiso- (zie gis(el)-). Zie voor het tweede lid -brecht-. Evenals bij andere namen op -bert komt hier de verkorting Bert voor.