Voornaam
populariteitslijsten
english
Hèctor
ook Hector en Héctor
Verklaring
Gri. Hektoor 'hij die houdt, vasthoudt, overwint', van dezelfde Indogermaanse stam als Nederlands zege. Zoon van Priamus, voornaamste leider der Trojanen. In de Renaissance kwam de naam ook hier als voornaam voor. In Italië handhaafde hij zich in de vorm Ettore. In het zuiden kwam de naam omstreeks 1400 al in gebruik (Kortrijk ca.1400: Hector, Ector, Torrin (Debrabandere); Bommelerwaard omstreeks 1600: Ectoer, Echt, Etter, Icht. In Friesland werd Hette in de 16e/17e eeuw 'vergriekst' tot Hector.