Voornaam
populariteitslijsten
english
Hannibal
Verklaring
Naam van Fenicische oorsprong: channi baal '(de god) Baäl is genade'. Naam van de bekende Carthaagse veldheer, vijand van de Romeinen, die met zijn olifanten de aanvalstocht over de Alpen ondernam. De traditie dat de Feniciërs in Cornwall kwamen om tin te kopen (men ziet er nog talloze ruïnes van tinmijnen) schijnt gesteund te worden door het gebruik van deze naam in Cornwall; vooral vroeger kwamen er talrijke Hannybals voor (Sleigh & Johnson).