Voornaam
populariteitslijsten
english
Ide
Verklaring
Bij de groep Friese namen rond Ide behoren onder meer Idde, Idsge, Ietze, Ite, Itsen, IJde en Ydes (mannelijk) en Iddichje, Idske, Ieta, IJda en Ytske (vrouwelijk). Vroeger kwamen ze ook buiten Friesland voor. Voor deze namen, die wat de spelling betreft door elkaar gebruikt worden, geldt dezelfde opmerking als die gemaakt is bij de naam Ibe: de ie-vormen en de i-, y-vormen zijn oorspronkelijk van verschillende herkomst. Ie- kan door klankwisseling uit e zijn ontstaan (vergelijk Ede). Zie ook Jiedsk. De vormen met i-, y- kunnen van een Germaanse stam id- 'werkzaamheid' zijn (zie id- en vergelijk Ida). In Vledder (Drenthe) is Iete een vleivorm uit de kindertaal van Grietje, evenals Iet vroeger in het Zaans uit Griet.