Voornaam
populariteitslijsten
english
Iza
Verklaring
Vr. vorm van Ise of vrouwelijke (soms mannelijke; vergelijk Isa) verkorte vorm van Izaäk (Zeeland).