Voornaam
populariteitslijsten
english
Jan
ook Ján en jan
Verklaring
Zie Johannes

Wegens de grote frequentie van de naam Jan kwam het voor dat als gevolg van de strikte vernoemingsgewoonten (naar grootouders enzovoort) de naam in een gezin meer dan één keer voorkwam. Soms maakte men dan onderscheid door te spreken over Groot Jan en Klein Jan (in bijvoorbeeld Ruinen maakt men in een familie of een buurt dit onderscheid nog). Zie ook Jongejan. Verder ontstonden, om verwarring te voorkomen, vooral in het oosten van ons land dubbele vormen als Gerrit Jan (Aalten 1736), Hendrik Jan (1780), Jan Berend (1825), enzovoort (Gens Nostra XX, 315 vv.). Zulke combinaties werden na de Tweede Wereldoorlog een algemeen modeverschijnsel, dat aanvankelijk als deftig gevoeld werd. Jean gecombineerd met een andere naam kende men vroeger ook in het oosten van Frankrijk: Jean Jacques, Jean Nicolas, Jean Paul enzovoort: ook nog in 't Bretons (Dauzat 70, 71). In Engelstalige landen komt Jan voor als verkorting van Janet.