Voornaam
populariteitslijsten
english
Jek
Verklaring
Friese naam. Vleivorm uit de kindertaal, bijvoorbeeld met reductie van t uit Jetske. Zie ook Jeek en Jette.