Voornaam
populariteitslijsten
english
Jep
Verklaring
Friese naam. Volgens Winkler is het vermoedelijk een vleivorm van Jacob en variant van Jappe.