Voornaam
populariteitslijsten
english
Jesaja
Verklaring
Hebreeuws 'heil van Jahweh'. De naam komt meermalen in het Oude Testament voor, maar is vooral bekend als de naam van een van de grootste Israëlitische profeten. Naast boeteprediker was hij vooral de voorzegger van de komst van de Verlosser (het Oudtestamentische boek Jesaja wordt door velen aan drie schrijvers toegeschreven). Na de Hervorming kwam de naam in Engeland wel eens voor.