Voornaam
populariteitslijsten
english
Leontius
Verklaring
Zie Leo

Er zijn verschillende heiligen met deze naam: 1) Leontius, martelaar in Tripolis in Fenicië onder Vespasianus (?); kerkelijke feestdag: 18 juni; 2) Leontius en Carpophorus, volgens de legende artsen; martelaars onder Diocletianus in Aquileia in Noord-Italië. Kerkelijke feestdag: 20 augustus; 3) Leontius, in 419 bisschop van Fréjus; gestorven omstreeks 432; kerkelijke feestdag: 1 december; patroon van het bisdom Fréjus.