Voornaam
populariteitslijsten
english
Ludmilla
Verklaring
Slavische naam. Volgens het Indogermaanse principe is deze naam, evenals de Germaanse namen, tweestammig. Het eerste deel komt overeen met Germaans liud 'volk', zie lud-; het tweede lid betekent 'geliefd'. Als geheel betekent de naam dus 'bij het volk geliefd'. De heilige Ludmilla werd geboren omstreeks 660 en was de echtgenote van de eerste christelijke hertog van Bohemen, Boriwoj; kerkelijke feestdag: 16 september. In Oost-Europa is de naam zeer populair.