Voornaam
populariteitslijsten
english
Martina
Verklaring
Zie Martinus

Een heilige met deze naam is St.-Martina, martelares in Rome; kerkelijke feestdag: 30 januari. Bij Socin reeds in 1010: Martina, Waadt; Kortrijk omstreeks 1400: Maertynne, Maertijnkin, 16 x (Debrabandere).