Voornaam
populariteitslijsten
english
Mattanja
Verklaring
Hebreeuws 'gave van Jahweh', 'geschenk des Heren'. Naam van verschillende mannelijke personen in het Oude Testament. Het is bijvoorbeeld de oorspronkelijk naam van koning Zedekia. Zie ook 2 Koningen 24,17; 1 Kronieken 9,15; Ezra 10,26 en in het apocriefe boek der Makkabeeën: 1 Makk. 2,1.