Voornaam
populariteitslijsten
english
Matthías
Verklaring
Zie voor de verklaring van de naam bij Mattheus. Matthias was de naam van de apostel die na de dood van Judas door het lot als zijn plaatsvervanger werd aangewezen (zie de Bijbele, Handelingen 1, 2 3v.). Van hem wordt gezegd dat hij in Ethiopië gepredikt heeft (vergelijk Mattheus). Zijn relikwieën zouden door de heilige Helena naar Rome gebracht zijn en werden vandaar door bisschop Agricius (4e eeuw) naar Trier overgebracht. Vandaar dat Matthias daar in de Middeleeuwen veel vereerd werd (kerkelijke feestdag: 24/25 februari). Ook in Nederland kwam de naam veel voor. Oudste voorbeeld in Holland: 1317; Metties, Zeeland 1753. Oudste vrouwelijke vorm: Matthia, Nederweert 1703 (Gens. N. XXI, 53).