Voornaam
populariteitslijsten
english
Noach
Verklaring
Hebreeuws 'rust, troost'; ook verklaard als verkorting van Choerritisch Nachmolei (Soemerisch Zioed-soedra 'lang leven'), een naam voorkomend in het Gilgamesj-epos. Wegens zijn rechtschapenheid werd Noach door God gered van de zondvloed in de ark (Zie de Bijbel, Genesis 6). Noë in Zuid-Nederland in de 16e eeuw; in het noorden Noach niet voor de 17e eeuw. Ook bij refugié-families in het land van Cadzand en op Walcheren (Meertens, Zeeuwse familienamen 28).