Voornaam
populariteitslijsten
english
Obe
Verklaring
Friese naam. Volgens Fokkema is Obe een vleivorm van tweestammige Germaanse namen met wolf-, in dat geval met reductie van de l met een tweede lid dat met b begon. Het is ook mogelijk dat het een, eveneens tweestammige, verkorting is uit Odb- (vergelijk Obrecht), waarin Od- 'erfgoed' betekent (zie od-).