Voornaam
populariteitslijsten
english
Oswald
Verklaring
Het eerste lid van deze tweestammige Germaanse naam is Ans- 'god' (zie ans- en vergelijk Ansbald en Osmond); het tweede lid is -wald 'heersen' (vergelijk Duits walten en zie -wald-). Heiligennaam: 1) Oswald, koning van Northumbria, geboren omstreeks 605 als zoon van Ethelfrith van Bernicia; kerkelijke feestdag: 5 of 9 augustus. Door de Schotse monniken werd zijn cultus al vroeg over het vasteland verbreid, in het bijzonder in de Alpenlanden werd hij vereerd, aldus J.A. Huisman in Meded. Naamk. XXXIV (1958), blz. 310. In Beieren is zijn verering nog levendig; talrijk zijn de Oswaldkapellen in de Beierse Alpen. De enige parochie in Nederland die Oswaldus als patroon heeft, is de kerk van Zeddam (gemeente Bergh) aan de voet van Montferland. De naam Oswald komt in de gemeente Bergh nog in verscheidene plaatsen voor. In de archieven van de gemeente en van het huis Bergh is de naam rijk vertegenwoordigd, veelal in de vormen Osewold, Ooswold (Uitvoeriger: A.P. van Schilfgaarde, 'Het huis Bergh', Maastricht, 1950); 2) Een tweede Britse heilige van deze naam is waarschijnlijk van Deense afkomst. In 961 bisschop van Worcester, in 972 aartsbisschop van York; gestorven 992; kerkelijke feestdag: 28 februari.