Voornaam
populariteitslijsten
english
Pamèla
Verklaring
Engelse naam. De naam is gebruikt door sir Philip Sidney in omstreeks 1580 in zijn 'Arcadia' (uit het rijm is af te leiden dat de klemtoon op de tweede lettergreep ligt, tegenwoordig ligt die op de eerste). Het is niet duidelijk waar hij de naam vandaan heeft. Mogelijk is hij uit het Grieks afgeleid: pan 'alles' en meli 'honing'. De betekenis zou dan ongeveer zijn 'vol zoetheid'. Pas in de 18e eeuw werd de naam populair door de roman van Richardson, 'Pamela or Virtue Rewarded' (1740). In de vorige eeuw werd de naam tamelijk frequent. In Nederland komt hij vermoedelijk voor onder invloed van de televisieserie 'Dallas'.