Voornaam
populariteitslijsten
english
Salomon
Verklaring
Hebreeuws sjelômoh, gewoonlijk verklaard als 'de vreedzame'. Naam van de bekende koning van Israël, zoon van David en Batseba (zie de Bijbel, 1 Koningen 1-11); spreekwoordelijk geworden door zijn wijsheid. Als voornaam vooral in joodse kringen in gebruik. Bij Socin al in 772 (St.-Gallen), Bonn 853 (Littger 194: invloed van de Germaanse naam Salman, Saleman(nus)); Gent 1136 (Tavernier-Vereecken); Zeeland 14e eeuw. Oudste gevonden voorbeeld in Holland dateert van 1495; in de 16e eeuw wordt de naam frequenter. Bijvoorbeeld bij refugié-families in land van Cadzand en op Walcheren (Meertens, Zeeuwse familienamen 28).