Voornaam
populariteitslijsten
english
Sará
Verklaring
Hebreeuws 'vorstin', vrouwelijk van sjar 'vorst'. Het is de naam van de vrouw van Abraham. Aanvankelijk heette zij Sarai, maar bij de aankondiging van de geboorte van een zoon moest zij haar naam veranderen (Genesis 17, 15). Sarai (Hebreeuws Sjarai) is afgeleid van sjar met het suffix -ai: 'vorstelijk'. Heiligennaam: Sara, kluizenares in de Libische woestijn tegen het eind van de 4e eeuw; kerkelijke feestdag: 13 juli. Wat betreft de verbreiding van de naam in deze streken: in Keulen een voorbeeld in 1178 (Littger 180). Reeds Förstemann constateerde dat bij de vroege gevallen het Germaanse Sarah (Germaanse saro '(wapen)rusting') niet met zekerheid te scheiden is van Hebreeuws Sarah (zie ook Tavernier-Vereecken 24). In het zuiden is de naam in de 12e eeuw al vrij frequent. In het noorden kwam hij pas in de 17e eeuw op, vooral in protestantse kringen (Zeeland).