Voornaam
populariteitslijsten
english
Scipio
Verklaring
Van Lat. scipio 'staf', vergelijk Gri. skèptein 'leunen op' en Lat. scapus 'stengel'. Romeinse familienaam in de gens (geslacht, familie) Cornelia. In de Renaissance bij ons soms als voornaam gebruikt; ook als 'verlatijnsing' van Fries Sipke.