Voornaam
populariteitslijsten
english
Sien
ook Siën en Sièn
Verklaring
Verkorting van Francina, Gesina, Josina, Klasina en dergelijke.