Voornaam
populariteitslijsten
english
Verklaring
Van Hebreeuws sjema(ng) 'luisteren, verhoren'. In het Oude Testament komt hij voor als de naam van de tweede zoon van Jakob en Lea (Genesis 29, 33), ook van de stam die naar hem genoemd werd. In het Nieuwe Testament is de naam vooral bekend door Simeon, de vrome oude man die in de tempel het Christuskind als de redder begroette en zijn prachtige lofzang aanhief (Lucas 2, 25). In Handelingen 13, 1 wordt ook een Simeon genoemd, 'genaamd Niger', profeet en leraar. Heiligennaam: Simeon de Styliet (de 'pilaarheilige'), een monnik in Syrië, geboren omstreeks 390 in Sis in Cilicië. Hij bracht de laatste dertig jaar van zijn leven op een pilaar door. Gestorven 459; kerkelijke feestdag: 5 januari. Zie ook Simon.