Voornaam
populariteitslijsten
english
Sion
ook Siôn , Sîon , Sión en Siòn
Verklaring
Hebreeuwse naam met waarschijnlijk de betekenis 'citadel, fort'. Naam van de Tempelberg in Jeruzalem, later ook aanduiding van Jeruzalem zelf en allegorisch voor 'hemelse stad'. In het Welsh is Sion een variant van John.